Terminator

Terminator - co i jak?

Poziom trudności:
1/5

W pracy każdego testera embedded, prędzej czy później, zwykły wbudowany terminal linuxowy nie wystarcza. Co wtedy? Czy można oczekiwać od terminalu czegoś więcej? Odpowiedź brzmi: MOŻNA! A nawet trzeba… Przedstawię podstawowe funkcje oraz udogodnienia, jakie oferuje emulator terminala –  Terminator.

Główna zaleta - kilka okien w jednym

Podstawową zaletą Terminatora, jest możliwość równoległej pracy z kilkoma terminalami, znajdującymi się w jednym oknie. Umożliwia przy tym łatwą zmianę ich wielkości, czy przeskakiwanie z jednego do drugiego. Dzięki temu możemy tworzyć własne układy, które najbardziej pasują do aktualnie wykonywanej pracy.

Przydatne skróty

Większość czynności jesteśmy w stanie wykonać przy użyciu menu podręcznego Terminatora, lecz dopiero znajomość podstawowych skrótów klawiszowych pozwala w pełni wykorzystać możliwości narzędzia, a przy tym znacznie ułatwia pracę. Poniżej przedstawiam najbardziej przydatne z nich:

Praca grupowa

Kolejną ciekawą funkcja tego narzędzia jest możliwość równoległej pracy na wielu terminalach. W tym celu należy włączyć tryb broadcastu dla wszystkich okien, czyli skorzystać ze skrótu ALT+O. Dzięki temu każda komenda wpisana w dowolnym terminalu będzie również wpisana w pozostałych.

Jeśli jednak potrzebujemy pracować jednocześnie tylko na wybranej grupie terminali, musimy wcześniej stworzyć grupę. Możemy ją stworzyć w bardzo szybki i prosty sposób, klikając ikonę w lewym górnym rogu dowolnego terminala oraz wybraniu opcji New group…. W celu dodania kolejnych terminali do grupy należy kliknąć w ikonę w lewym górnym rogu przy wybranym terminalu oraz wybrać nazwę grupy docelowej. Należy jednak przy tym pamiętać, że domyślnie uruchomiony jest w stworzonej grupie tryb broadcastu.

Terminator image

Tworzenie własnych układów

Terminator imageJeśli pracujemy nad danym zagadnieniem, lecz niestety musimy przerwać, zawsze możemy zapisać konkretny layout w celu późniejszego powrotu do pracy. Wykonujemy to za pomocą w menu podręcznym Preferences -> Layouts -> Add new. Tutaj trzeba nadać layoutowi nową nazwę, a także dokonać wstępnych ustawień. Przydatną funkcją jest możliwość ustawienia startowej komendy, dzięki czemu zostanie ona wykonana bezpośrednio po uruchomieniu Terminatora. Aby otworzyć terminal z zapisanym układem, należy posłużyć się linią komend i uruchomić komendę:

qabrio@test:~$ terminator --layout=[nazwa_layoutu]

Przezroczystość

Jedną z opcji personalizacji terminala jest możliwość utworzenia półprzezroczystego tła. Możliwe jest ustawienia przezroczystości w procentach, dzięki czemu podczas pracy, możemy monitorować rzeczy, które dzieją się w tle, lub korzystać z treści znajdujących się w niższej warstwie. Aby ustawić przezroczystość, należy wybrać w menu podręcznym Preferences -> Profiles -> Background.

Pełna personalizacja

Niewątpliwą zaletą Terminatora jest fakt, iż można go dowolnie spersonalizować – od wykorzystania dowolnego kodowania znaków, poprzez wybór kolorystyki, czy ustawienia liczby wierszy z linii komend, które są przechowywane w pamięci. W tej ostatniej opcji możliwe jest ustawienie nieskończoności, dzięki czemu będziemy mieć można powrotu do dowolnej wpisanej wcześniej komendy.

Jak zainstalować

Instalacja narzędzia odbywa się w standardowy sposób dla danego systemu. Na przykład dla rodziny systemów opartych na Ubuntu, możemy to wykonać za pomocą polecenia:

qabrio@test:~$ sudo apt-get install terminator

Podsumowanie

Według mnie Terminator jest jednym z lepszych, jeśli nie najlepszym narzędziem w swojej grupie. Oferuje bardzo szeroki wachlarz istotnych funkcji, a przy tym nie wymaga długiego czasu wdrożenia. A Wy jak uważacie?

Dodaj komentarz