Linux

SCP vs RSYNC

Testowanie urządzeń, do których mamy dostęp po sieci jest ciekawym zagadnieniem. Jednak jak to często bywa z ciekawymi zagadnieniami, możemy...

Linux: Aliasy

Podczas pracy z systemem Linux z wykorzystaniem terminala, często używamy złożonych komend. O ile jest to sytuacja sporadyczna, nie jest...