Regulamin konkursu: Pierwszy rok za nami

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu są właściciele witryny Qabrio.pl.
 2. Wszystkie pytania i wnioski dotyczące samego konkursu, jak i jego regulaminu należy kierować pod adres e-mail: admin@qabrio.pl lub poprzez stronę kontakt.
 3. Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek 11.05.2020 o godzinie 20 i trwa do poniedziałku 18.05.2020 do godziny 20.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 5. Udział w konkursie można wziąć jeden raz z jednego adresu e-mail.
 6. Wszystkie dane podawane w związku z realizacją konkursu są podawane dobrowolnie.

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba z wyjątkiem Organizatorów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  • zapisanie się do newslettera na stronie Qabrio.pl,
  • przesłanie odpowiedzi na trzy pytania konkursowe poprzez stronę KONTAKT w witrynie Qabrio.pl
  • wraz z przesłanymi odpowiedziami, przesłanie swojego adresu e-mail oraz imienia.
 3. Podany adres e-mail musi być zgodny z adresem zapisanym do newslettera.
 4. Jeśli dana osoba jest już zapisana do newslettera – nie musi zapisywać się ponownie.
 5. Przesłanie odpowiedzi na pytania jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów tego regulaminu oraz polityki prywatności strony Qabrio.pl.

§3. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Konkurs kończy się zgodnie z ramami czasowymi podanymi w §1.
 2. Po zakończeniu konkursu organizator skontaktuje się z wygranymi Uczestnikami za pośrednictwem podanego z odpowiedziami adresu e-mail w ciągu trzech dni od zakończenia konkursu.
 3. Wygraną w konkursie jest pierwszy, trzeci i ostatni Uczestnik, który wysłał poprawne odpowiedzi do 18.05.2020 do godziny 20:00.
 4. Jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę.
 5. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość e-mail od Organizatorów w ciągu 3 kolejnych dni, wygrana przechodzi na następna osobę w kolejności, a w przypadku braku takiej możliwości na poprzednią.
 6. Uczestnik, który wygrał dzięki  §3 p.4, również ma 3 kolejne dni na odpowiedź na wiadomość od Organizatorów. W przypadku jej braku, nagrody przepadają na rzecz Organizatorów.
 7. Lista wygranych Uczestników zawierająca imię oraz miasto, zostanie opublikowana do 3 dni od ustalenia wszystkich Zwycięzców.
 8. Nagrody będą wysyłane drogą pocztową do 7 dni od ogłoszenia wyników.
 9. Nagrody będą wysyłane jedynie na terytorium Polski. W pozostałych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego w podanym przez organizatora miejscu. W przypadku braku odbioru osobistego nagrody w ciągu 30 dni, nagroda przepada na rzecz Organizatorów.
 10. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów związanych ze stroną Qabrio.pl.

§4. Dane osobowe Uczestników

 1. W konkursie wezmą udział tylko Uczestnicy, którzy podali prawdziwe imię oraz poprawny adres e-mail podczas wysyłania wiadomości.
 2. Dane podane podczas konkursu będą przetwarzane w związku z przebiegiem konkurus oraz wysyłaniem nagród dla zwycięzców.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin obowiązuje od czasu jego publikacji.
close

Newsletter