Python

Co nowego w Python 3.8

W tym artykule chciałbym przedstawić funkcje wprowadzone w Python 3.8. Mogą one wpłynąć na to, jak będziesz pisał swój nowy kod,...

Python – regex

Wyrażenia regularne (regex) z założenia są uniwersalne. Jednak każdy język programowania posiada swoje własne, charakterystyczne elementy, czy właściwości tych wzorców....