Aliasy

Linux: Aliasy

Podczas pracy z systemem Linux z wykorzystaniem terminala, często używamy złożonych komend. O ile jest to sytuacja sporadyczna, nie jest...