Multimetr – jak zmierzyć napięcie

Czym jest multimetr a także jak go używać. Podstawowe zasady jego użycia do pomiaru napięcia na przykładzie pomiaru baterii.

Multimetr - jak zmierzyć napięcie

Multimetr - jak zmierzyć napięcie


Na rynku istnieje wiele rodzajów multimetrów w różnych przedziałach cenowych. Mogą różnić się wieloma funkcjami oraz możliwościami, zakresami czy dokładnością pomiarów. W droższych modelach, oprócz standardowych pomiarów napięcia, prądu i rezystancji, zmierzymy także pojemność, indukcyjność, częstotliwość, czy nawet temperaturę. Niektóre z nich posiadają automatyczny dobór zakresów, inne z kolei ręczne. Z dodatków, mogą być wyposażone w specjalne uchwyty, czy wieszaki ułatwiając umiejscowienie miernika podczas pomiarów. Jedną z przydatnych według mnie funkcji jest podświetlany ekran (7), gdyż można dokonywać pomiarów niezależnie od oświetlenia. W miernikach ze średniej półki cenowej możemy liczyć na manualnie dobierane zakresy oraz czasami podświetlenie ekranu. W poniższym artykule wykorzystamy do przykładu miernik UNI-T, model UT33D, którego koszt wynosi poniżej 50 zł. Na jego podstawie odpowiem na pytanie – jak zmierzyć napięcie.

DANE MULTIMETRU

Miernik ten umożliwia pomiary napięcia zarówno stałego, jak i zmiennego, a także natężenie prądu, rezystancję. Dodatkowo można sprawdzić ciągłość obwodu. Przydatną funkcją jest opcja HOLD (6), która trzyma ostatnią zmierzoną wartość. Miernik jest zasilany za pomocą baterii 9 V. Oryginalnie dołączone są do miernika standardowe sondy pomiarowe zakończone igłami. Dostępne są jednak dodatkowe zestawy przewodów, zakończone tak zwanymi krokodylkami, czy innymi uchwytami. Dostępne zakresy pomiarowe (2) to:

 • Napięcie stałe DC:
  200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 500 V
 • Napięcie zmienne AC:
  200 V / 500 V
 • Prąd stały DC:
  2000 µA / 20 mA / 200 mA / 10 A
 • Rezystancja:
  200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ 200 kΩ / 2 MΩ / 200 MΩ

PIERWSZE UŻYCIE MIERNIKA

Pierwszym krokiem, pomijając oczywiście włożeniu baterii i włączenie miernika, jest odpowiednie podłączenie sond. W naszym mierniku mamy trzy gniazda. Jedno z nich opisane jako COM (5) (często jest oznaczone kolorem czarnym), służy do podłączenia czarnego przewodu sondy, natomiast do jednego z dwóch pozostałych można podłączyć czerwoną sondę. To, które z nich wybierzemy, zależy od typu dokonywanego pomiaru:

 • 10A max (3) – służy do pdłączenie tylko i wyłącznie w przypadku pomiaru prądu powyżej 200mA, czyli używając zakresu 10,
 • V, Ohm, mA (4) – służy do wykonbywania pozostałych pomiarów, z zastrzerzeniem, że maksymalne napięcie może wynosić 500V, a maksymalny prąd 200mA.

Istotny jest również fakt, że w przypadku przekroczenia maksymalnych zakresów drugiego gniazda, przepali się bezpiecznik zabezpieczający, natomiast w przypadku przekroczenia zakresu gniazda 10 A, może się to skończyć uszkodzeniem miernika. Warto również zapamiętać, że podczas pomiarów powinniśmy stosować jak najmniejsze zakresy, gdyż wtedy pomiary są najdokładniejsze.

JAK ZMIERZYĆ NAPIĘCIE

Podczas pomiaru napięcia, należy pamiętać, że wpinamy się równolegle w obwód. Oznacza to, że nie ma wymogu rozpinania takiego obwodu, należy jedynie przyłożyć czerwony przewód do plusa, a czarny do minusa. Zobaczmy, jak wygląda mierzenie na przykładzie baterii 9 V, w prostych kilku krokach:

 • Ustawiamy najmniejszy możliwy zakres, czyli w naszym przypadku 20V,
 • Podłączamy sondy do miernika, zgodnie z wcześniejszym opisem,
 • Przykładamy czarną sondę do bieguna oznaczonego jako minus, natomiast czerwoną, do plusa.

Po tych trzech prostych krokach powinniśmy ujrzeć na wyświetlaczu (1) wartość napiecia baterii. Dla nowej baterii powinno to być powyżej 9 V.

 • Jeśli jednak nie wiemy na którym biegunie jest plus, a na którym minus, możemy przyłożyć sondy losowo. W obu przypadkach otrzymamy wartość napięcia, z tym, że przy błednym przyłożeniu, wynik będzie poprzedzony znakiem minusa.

MOŻLIWE BŁĘDY PRZY POMIARZE NAPIĘCIA

 • Sondy zamienione miejscami
  Jeśli sondy zostały zamienione miejscami, nic złego się nie stanie. Jedynym efektem będzie znak minus na wyświetlaczu przy wyniku pomiaru.
 • Ustawiony za duży zakres
  Pomiar zostanie wykonany prawidłowo, lecz jego dokładność będzie mniejsza.
 • Wybrany za mały zakres
  W tym przypadku pomiar nie zostanie wykonany, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat – 0l.
 • Pomiar napięcia na zakresie pomiarów prądu lub rezystancji
  Może skończyć się uszkodzeniem urządzenia.
 • Dwie zetknięte końcówki
  Nic się nie stało, możesz dalej używać miernika.

Myślę, że dzięki temu artykułowi będziecie już wiedzieć jak zmierzyć napięcie.

close

Newsletter