Dzień aproksymacji liczby pi

Większość kojarzy dzień liczby pi. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że istnieje także dzień aproksymacji liczby pi. Przypada on 22 lipca. Z tej okazji garść ciekawych informacji związanych z liczbą pi.

Dzień aproksymacji liczby Pi

Dzień aproksymacji liczby Pi


Większość z nas pewnie kojarzy jako dzień liczby π – 14 marca. Wynika to z zapisu daty w formacie amerykańskim jako 3.14. Jednak w Europie, bardziej przychylnym okiem patrzymy na dzień aproksymacji liczby π, czyli 22 lipca. Wynika to również zapisu daty, jednak tym razem w formacie europejskim jako 22/7, co daje nam w przybliżeniu 3.14.

Kilka faktów i ciekawostek związanych z liczbą pi:

  • Liczba π​ stanowi stosunek obwodu do średnicy okręgu.
  • Pierwszy dzień liczby π​ obchodzono w 1988 roku w USA w San Francisco.
  • W USA, podczas świętowania najczęściej podaje się pizzę lub jabłeczniki. Wynika to ze zbieżności wymowy liczby „pi” z anglojęzycznym ciastkiem, czyli „pie”.
  • Z reguły wykorzystujemy przybliżenie liczby π​ do drugiego miejsca po przecinku, używając 3.14. Liczba jest jednak bardziej złożona – z pięćdziesięcioma pierwszymi miejscami po przecinku wygląda tak: 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510…
  • Co sto lat dzień liczby π jest obchodzony wyjątkowo, ze względu na zapis daty i godziny, który daje nam dokładność do 9 miejsc po przecinku: 3.14.15 9:26:53
  • Archimedes już w 3. wieku p.n.e obliczył liczbę π​ z dokładnością do 0,002
  • Nazwa liczby π​ pochodzi z alfabetu greckiego i jest jego 16. literą.
  • Liczba π​ jest liczbą niewymierną.

close

Newsletter