Git #1: pierwsze kroki

Git #1: pierwsze kroki

Poziom trudności
2/5

Git jest najpopularniejszy system kontroli wersji. Nie bez powodu zdobył rzeszę zwolenników. Po pierwsze jest darmowy (wszyscy lubimy darmowe, dobrze działające i przydatne narzędzia). Większość operacji wykonujemy lokalnie, co znacznie ułatwia pracę zdalną i nie blokuje projektu w przypadkach problemów z połączeniem do serwera. Korzystamy z tak zwanych komitów (commits), w których są zapisane kolejne stany projektu (stan plików w danym momencie, lub ich referencje, jeżeli nie były zmieniane od poprzedniego komitu), możemy do nich wrócić lub przywrócić w każdym momencie projektu (także lokalnie), a także sprawdzić jaka część kodu została dodana przez którego członka zespołu. Z istniejącego projektu możemy tworzyć rozgałęzienia (branches), na których możemy równolegle wprowadzać zmiany i po zakończonej pracy dodawać je do głównego repozytorium w danej chwili. Może na tym skończę wychwalanie Git’a i przejdę do części praktycznej.

Instalacja

Na systemie linux (np. Ubuntu czy Raspbian), można użyć komendy apt-get install git

 1. sudo apt-get install git

Dla systemu Windows pobieramy git ze strony:

I instalujemy krok po kroku według wytycznych w instalatorze. Po instalacji i ponownym uruchomieniu systemu Windows, gdy w dowolnym folderze naciśniemy prawy przycisk myszy w menu zobaczymy „Git Bash Here”. Gdy wybierzemy tę opcję naszym oczom ukaże się konsola rodem z linuxa (na dowód jej „linuxowości” wpisz komendę ls, a zobaczysz informację o zawartości folderu, w którym się znajdujesz). Tak przygotowani możemy używać tych samych komend dla Windowsa i Linuxa.

Podstawowe komendy

Stwórzmy folder, w którym zainicjalizujemy repozytorium za pomocą git init

 1. pi@raspberrypi:~ $ mkdir test
 2. pi@raspberrypi:~ $ cd test
 3. pi@raspberrypi:~/test $ git init
 4. Initialized empty Git repository in /home/pi/test/.git/
 5. pi@raspberrypi:~/test $

Aby dowiedzieć się, jaki jest status naszych zmian, czy gdzie się znajdujemy (na jakiej gałęzi) wystarczy, że użyjemy komendy git status

 1. pi@raspberrypi:~/test $ git status
 2. On branch master
 3. Initial commit
 4. nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
 5. pi@raspberrypi:~/test $

Wychodzi na to, że jeszcze nic nie posiadamy na naszym branchu master, który tworzy się przy inicjalizacji i jest naszą główną gałęzią. Kolejnym krokiem będzie dodanie plików. A więc stwórzmy plik „file_one.py” i dodajmy go do repozytorium komendą git add

 1. pi@raspberrypi:~/test $ touch file_one.py
 2. pi@raspberrypi:~/test $ ls
 3. file_one.py
 4. pi@raspberrypi:~/test $ git add file_one.py
 5. pi@raspberrypi:~/test $ git status
 6. On branch master
 7. Initial commit
 8. Changes to be committed:
 9. (use "git rm --cached ..." to unstage)
 10. new file: file_one.py
 11. pi@raspberrypi:~/test $

Po dodaniu pliku użyłem komendy git status, aby pokazać jak, po dodaniu nowego pliku, Git go rozpoznaje. Aby go zapisać (na razie lokalnie), użyjemy komendy git commit -m „Tytuł naszego komita”. Tytuły komitów powinny opisywać klarownie i zwięźle, co dany zapis zawiera – tak aby wszyscy pracujący nad projektem w prosty sposób mogli rozszyfrować, co znajduje się w dodanych zmianach.

 1. pi@raspberrypi:~/test $ git commit -m "First file (file_one.py) was added"
 2. *** Please tell me who you are.
 3. Run
 4. git config --global user.email "you@example.com"
 5. git config --global user.name "Your Name"
 6. to set your account's default identity.
 7. Omit --global to set the identity only in this repository.
 8. fatal: empty ident name (for ) not allowed
 9. pi@raspberrypi:~/test $

Operacja jak widać, skończyła się niepowodzeniem, gdyż jak widzimy nie dokończyliśmy konfiguracji naszego Git’a. System wymaga od nas podania maila i imienia, jest to potrzebne do identyfikacji osoby, która wprowadza zmiany. Zróbmy to, aby w przyszłości każdy mógł odnaleźć informacje o twórcy „najlepszych” 😉 części kodu w naszych projektach.

 1. pi@raspberrypi:~/test $ git config --global user.email "szymon@qabrio.pl"
 2. pi@raspberrypi:~/test $ git config --global user.name "Szymon"

Tak przygotowani możemy komitować nasze zmiany.

 1. pi@raspberrypi:~/test $ git commit -m "First file (file_one.py) was added"
 2. [master (root-commit) 68ce2aa] First file (file_one.py) was added
 3. 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 4. create mode 100644 file_one.py
 5. pi@raspberrypi:~/test $ git status
 6. On branch master
 7. nothing to commit, working tree clean
 8. pi@raspberrypi:~/test $

Jak widzimy, zmiany zostały zapisane. Aby zobaczyć historię wprowadzonych zmian, użyj komendy git log

 1. pi@raspberrypi:~/test $ git log
 2. commit 68ce2aa9e3f62e2f7a89bee45265e0cadb9edb35
 3. Author: Szymon <szymon@qabrio.pl>
 4. Date: Tue Jul 23 22:29:18 2019 +0100
 5. First file (file_one.py) was added
 6. pi@raspberrypi:~/test $

Na deser tego artykułu plik .gitignor. Dodane do niego ścieżki i pliki nie będą wciągane do komitów ani widziane w statusie repozytorium. Niesamowicie przydatne np. przy tworzeniu logów których (zazwyczaj) nie chcemy umieszczać w repozytorium. Stwórzmy więc pliki .gitignor i test_file.log.

 1. pi@raspberrypi:~/test $ touch test_file.log
 2. pi@raspberrypi:~/test $ touch .gitignore
 3. pi@raspberrypi:~/test $ git status
 4. On branch master
 5. Untracked files:
 6. (use "git add ..." to include in what will be committed)
 7. .gitignore
 8. test_file.log
 9. nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Za pomocą pliku .gitignor, „zignorujemy”  test_file.log. Użyj edytora Nano (nano .gitignore) i dodaj linijkę test_file.log, po czym zapisz plik. Po tej operacji wywołaj znowu git status

 1. pi@raspberrypi:~/test $ git status
 2. On branch master
 3. Untracked files:
 4. (use "git add ..." to include in what will be committed)
 5. .gitignore
 6. nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Plik test_file.log znika z proponowanych do commitowania plików.

Tak przygotowani możemy wyjść z cienia lokalnych zmian na świat. Ale o tym w następnej części.

Dodaj komentarz